Hans-Petter Klemmetsen

Denne siden viser opplysninger om Hans-Petter Klemmetsen fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Hans-Petter Klemmetsen
NSD id-nummer: 5706
Fødselsår: 1931
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Utvalget for Eksportfremmende tiltak Vanlig varamedlem Av departement 301 Sivilingeniør
1981 Utvalget for Eksportfremmende tiltak Vanlig varamedlem Av departement 301 Sivilingeniør
1983 Samarbeidsorganet for helseopplysning Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem Av departement 301 Generalsekretær 1983
1985 Samarbeidsorganet for helseopplysning Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem Av departement 301 Generalsekretær 1983
1986 Samarbeidsorganet for helseopplysning Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem Av departement 301 Generalsekretær 1983
1987 Styret for veiledningskontoret for import fra utviklingsland Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 301 Førstekonsulent 1986
1988 Samarbeidsorganet for helseopplysning Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem Av departement 301 Generalsekretær 1983