Karstein Brækkan

Denne siden viser opplysninger om Karstein Brækkan fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Karstein Brækkan
NSD id-nummer: 5709
Fødselsår: 1927
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Utvalget for Eksportfremmende tiltak Vanlig varamedlem Av departement 301 Førstekonsulent 1977 1981
1980 Handelsprosedyreutvalget (NORPRO) Andre oppgaver Vanlig varamedlem Av departement 301 Førstekonsulent
1981 Utvalget for Eksportfremmende tiltak Vanlig varamedlem Av departement 301 Førstekonsulent 1977 1981
1981 Handelsprosedyreutvalget (NORPRO) Andre oppgaver Vanlig varamedlem Av departement 301 Førstekonsulent
1982 Utvalget for Hermetikkindustriens Reklamefond Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 301 Førstekonsulent 1976 1982