Tormod Andreassen

Denne siden viser opplysninger om Tormod Andreassen fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Tormod Andreassen
NSD id-nummer: 571
Fødselsår: 1944
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Utetilleggsnemnda Andre oppgaver Vanlig medlem Av departement 602 Sjeføkonom 1973 1980
1981 Internasjonalisering av norsk næringsliv Utredninger, lovforberedelser m.v. Sekretær, ikke medlem I statsråd 602 Sjefsøkonom 1981 1981