Mette Colbjørnsen

Denne siden viser opplysninger om Mette Colbjørnsen fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Mette Colbjørnsen
NSD id-nummer: 5717
Fødselsår: 1951
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Rådgivende utvalg for import fra utviklingsland Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Førstekonsulent
1980 Importrådet for poteter, frukt, bær, grønnsaker, levende planter og plantedeler Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Førstekonsulent 1978
1980 Antidumpingutvalget Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Førstekonsulent 1976
1981 Rådgivende utvalg for import fra utviklingsland Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Førstekonsulent
1981 Styret for veiledningskontoret for import fra utviklingsland Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Førstekonsulent 1981 1981
1981 Importrådet for poteter, frukt, bær, grønnsaker, levende planter og plantedeler Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Førstekonsulent 1978
1981 Antidumpingutvalget Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Førstekonsulent 1976
1983 Antidumpingutvalget Rådgivende organ Medlem og sekretær Av departement 301 Førstekonsulent 1976