Harald Knoph

Denne siden viser opplysninger om Harald Knoph fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Harald Knoph
NSD id-nummer: 5728
Fødselsår: 1948
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Det rådgivende utvalg for tolltariffer og handel Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 301 Byråsjef 1979
1980 Ekofisk-Teesside kommisjonen Delegasjon/Kommisjon Leder Av departement 301 Byråsjef 1978
1980 Avsetningsutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Byråsjef 1979
1981 Det rådgivende utvalg for tolltariffer og handel Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 301 Byråsjef 1979
1981 Ekofisk-Teesside kommisjonen Delegasjon/Kommisjon Leder Av departement 301 Byråsjef 1978
1981 Koordineringsutvalget for fremdrift av gasstransportsystem Statfjord m.v. Kontakt-/samarbeidsorgan Leder Av departement 301 Prosjektleder 1981 1981
1981 Statfjordgasstransportutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Prosjektleder 1981 1981
1982 Utvalg til å vurdere det fremtidige omfanget av petroleumsvirksomheten på norsk sokkel Utredninger, lovforberedelser m.v. Sekretær, ikke medlem I statsråd 301 Prosjektleder 1982
1983 Koordineringsutvalget for fremdrift av gasstransportsystem Statfjord m.v. Kontakt-/samarbeidsorgan Leder Av departement 301 Prosjektleder 1981
1983 Utvalg til å vurdere det fremtidige omfanget av petroleumsvirksomheten på norsk sokkel Utredninger, lovforberedelser m.v. Sekretær, ikke medlem I statsråd 301 Prosjektleder 1982