Erik Hjortaas

Denne siden viser opplysninger om Erik Hjortaas fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Erik Hjortaas
NSD id-nummer: 5731
Fødselsår: 1921
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Det rådgivende utvalg for tolltariffer og handel Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Avdelingssjef 1980
1980 Handelsprosedyreutvalget (NORPRO) Andre oppgaver Vanlig varamedlem Av departement 301 Avdelingssjef
1981 Det rådgivende utvalg for tolltariffer og handel Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Avdelingssjef 1980
1981 Handelsprosedyreutvalget (NORPRO) Andre oppgaver Vanlig varamedlem Av departement 301 Avdelingssjef
1983 Det rådgivende utvalg for tolltariffer og handel Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Avdelingssjef 1980
1984 Det rådgivende utvalg for tolltariffer og handel Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Avdelingssjef 1980
1985 Det rådgivende utvalg for tolltariffer og handel Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Avdelingssjef 1980
1986 Det rådgivende utvalg for tolltariffer og handel Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Avdelingssjef 1980
1987 Det rådgivende utvalg for tolltariffer og handel Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Avdelingssjef 1980
1988 Det rådgivende utvalg for tolltariffer og handel Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Avdelingssjef 1980