Inger Aarskog Jensen

Denne siden viser opplysninger om Inger Aarskog Jensen fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Inger Aarskog Jensen
NSD id-nummer: 5734
Fødselsår: 1923
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Det rådgivende utvalg for tolltariffer og handel Rådgivende organ Vanlig varamedlem I statsråd 301 Byråsjef
1980 Rådgivende utvalg for råvarepriskompensasjon Rådgivende organ Vanlig varamedlem 301 Byråsjef 1977
1981 Det rådgivende utvalg for tolltariffer og handel Rådgivende organ Vanlig varamedlem I statsråd 301 Byråsjef
1981 Rådgivende utvalg for råvarepriskompensasjon Rådgivende organ Vanlig varamedlem 301 Byråsjef 1977
1981 Personbilutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 301 Byråsjef 1981 1981
1983 Det rådgivende utvalg for tolltariffer og handel Rådgivende organ Vanlig varamedlem I statsråd 301 Byråsjef 1979
1983 Personbilutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 301 Byråsjef 1981
1983 Antidumpingutvalget Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Byråsjef 1983
1984 Det rådgivende utvalg for tolltariffer og handel Rådgivende organ Vanlig varamedlem I statsråd 301 Byråsjef 1979
1984 Personbilutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 301 Byråsjef 1981
1984 Antidumpingutvalget Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Byråsjef 1983
1985 Det rådgivende utvalg for tolltariffer og handel Rådgivende organ Vanlig varamedlem I statsråd 301 Byråsjef 1979
1985 Antidumpingutvalget Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Byråsjef 1983
1986 Det rådgivende utvalg for tolltariffer og handel Rådgivende organ Vanlig varamedlem I statsråd 301 Byråsjef 1979
1986 Antidumpingutvalget Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Byråsjef 1983
1987 Det rådgivende utvalg for tolltariffer og handel Rådgivende organ Vanlig varamedlem I statsråd 301 Underdirektør 1979
1987 Antidumpingutvalget Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Underdirektør 1983
1988 Det rådgivende utvalg for tolltariffer og handel Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 301 Underdirektør 1979
1988 Antidumpingutvalget Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Underdirektør 1983
1989 Det rådgivende utvalg for tolltariffer og handel Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 301 Underdirektør 1979
1989 Antidumpingutvalget Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Underdirektør 1983
1990 Det rådgivende utvalg for tolltariffer og handel Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 301 Underdirektør 1979
1990 Antidumpingutvalget Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Underdirektør 1983
1991 Antidumpingutvalget Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Underdirektør 1983
1992 Antidumpingutvalget Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Underdirektør 1983