Martin Ivar Aaserød

Denne siden viser opplysninger om Martin Ivar Aaserød fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Martin Ivar Aaserød
NSD id-nummer: 5735
Fødselsår: 1952
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Det rådgivende utvalg for tolltariffer og handel Rådgivende organ Vanlig varamedlem I statsråd 301 Konsulent
1981 Det rådgivende utvalg for tolltariffer og handel Rådgivende organ Vanlig varamedlem I statsråd 301 Konsulent
1981 Det interdepartementale samarbeidsutvalg for virks Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig varamedlem Av departement 301 Konsulent 1981 1981
1981 Utvalg til å føre forhandlinger om støttetiltak i fiskerinæringen Forhandlingsorgan Andre tilknyttede personer Av departement 301 Førstekonsulent 1981 1981
1982 Budsjettnemnda for fiskenæringen Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Byråsjef 1982 1982
1982 Styret i Konjunkturreguleringsfondet for torskefiskeriene Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 301 Byråsjef 1982 1982
1982 Utvalg til å føre forhandlinger om støttetiltak i fiskerinæringen Forhandlingsorgan Sekretær, ikke medlem Av departement 301 Førstekonsulent 1981 1982
1983 Budsjettnemnda for fiskenæringen Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Byråsjef 1982
1983 Utvalg til å føre forhandlinger om støttetiltak i fiskerinæringen Forhandlingsorgan Andre tilknyttede personer Av departement 301 Byråsjef 1981 1983
1984 Budsjettnemnda for fiskenæringen Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Byråsjef 1982 1984
1984 Utvalg til å føre forhandlinger om støttetiltak i fiskerinæringen Forhandlingsorgan Andre tilknyttede personer Av departement 301 Byråsjef 1981 1984
1985 Utvalg til å føre forhandlinger om støttetiltak i fiskerinæringen Forhandlingsorgan Andre tilknyttede personer Av departement 301 Byråsjef 1981 1985