Rolf Thodesen

Denne siden viser opplysninger om Rolf Thodesen fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Rolf Thodesen
NSD id-nummer: 5736
Fødselsår: 1917
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Det rådgivende utvalg for tolltariffer og handel Rådgivende organ Vanlig varamedlem I statsråd 301 Byråsjef
1980 Tekstilutvalgets arbeidsgruppe Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Byråsjef 1980 1980
1980 Rådgivende utvalg for råvarepriskompensasjon Rådgivende organ Vanlig medlem 301 Byråsjef 1975
1981 Det rådgivende utvalg for tolltariffer og handel Rådgivende organ Vanlig varamedlem I statsråd 301 Byråsjef