Per Terje Vold

Denne siden viser opplysninger om Per Terje Vold fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Per Terje Vold
NSD id-nummer: 5737
Fødselsår: 1945
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Det rådgivende utvalg for tolltariffer og handel Rådgivende organ Vanlig varamedlem I statsråd 301 Byråsjef
1980 Rådet for industriøkonomisk institutt Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 219 Byråsjef
1981 Det rådgivende utvalg for tolltariffer og handel Rådgivende organ Vanlig varamedlem I statsråd 301 Byråsjef
1981 Rådet for industriøkonomisk institutt Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 219 Byråsjef
1991 Styret for forvaltningsbedriften Statkraft Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 219 Viseadm. Direkt 1991
1992 Styret for forvaltningsbedriften Statkraft Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 219 Konsernsjef 1991
1993 Styret for forvaltningsbedriften Statkraft Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 219 Konsernsjef 1991
1994 Styret for forvaltningsbedriften Statkraft Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 219 Konsernsjef 1991 1994