Trond Munkerud Johansen

Denne siden viser opplysninger om Trond Munkerud Johansen fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Trond Munkerud Johansen
NSD id-nummer: 5740
Fødselsår: 1944
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Det rådgivende utvalg for tolltariffer og handel Rådgivende organ Vanlig varamedlem I statsråd 216 Avdelingssjef
1980 Rådet for garantiinstituttet for eksportkreditt Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 0 Avdelingssjef
1981 Det rådgivende utvalg for tolltariffer og handel Rådgivende organ Vanlig varamedlem I statsråd 216 Avdelingssjef
1981 Rådet for garantiinstituttet for eksportkreditt Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 216 Avdelingssjef 1981 1981
1983 Det rådgivende utvalg for tolltariffer og handel Rådgivende organ Vanlig varamedlem 216 Avdelingssjef
1983 Rådet for garantiinstituttet for eksportkreditt Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 216 Avdelingssjef 1981
1984 Det rådgivende utvalg for tolltariffer og handel Rådgivende organ Vanlig varamedlem 216 Kontorsjef
1984 Rådet for garantiinstituttet for eksportkreditt Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 216 Kontorsjef 1981 1984
1986 Rådet for garantiinstituttet for eksportkreditt Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 216 Kontorsjef 1981 1986