Arild Wegener

Denne siden viser opplysninger om Arild Wegener fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Arild Wegener
NSD id-nummer: 5743
Fødselsår: 1946
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Det rådgivende utvalg for tolltariffer og handel Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 219 Konsulent
1981 Rådgivende utvalg for samarbeid med utviklingsland petroleumsektor Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Konsulent 1981 1981
1981 Det rådgivende utvalg for tolltariffer og handel Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 219 Konsulent
1983 Skipsvalutakomiteen Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 219 Avdelingssjef 1983
1983 Det rådgivende utvalg for tolltariffer og handel Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 219 Avdelingssjef 1980
1984 Norges Eksportråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 219 Informasjonssjef 1984
1984 Skipsvalutakomiteen Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 219 Informasjonssjef 1983
1984 Det rådgivende utvalg for tolltariffer og handel Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 219 Informasjonssjef 1980
1985 Norges Eksportråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 219 Direktør 1984
1985 Skipsvalutakomiteen Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 219 Direktør 1983
1985 Det rådgivende utvalg for tolltariffer og handel Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 219 Direktør 1980
1986 Aspirantnemnda for utenrikstjenesten Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 219 Direktør 1986
1986 Rådet for Norges-informasjon Rådgivende organ Vanlig varamedlem I statsråd 219 Avdelingsdirektør 1985
1986 Norges Eksportråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 219 Direktør 1984
1986 Skipsvalutakomiteen Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 219 Direktør 1983
1986 Det rådgivende utvalg for tolltariffer og handel Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 219 Direktør 1980
1987 Aspirantnemnda for utenrikstjenesten Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 219 Direktør 1986
1987 Rådet for Norges-informasjon Rådgivende organ Vanlig varamedlem I statsråd 219 Avdelingsdirekt 1985
1987 Norges Eksportråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 219 Direktør 1984 1987
1987 Det rådgivende utvalg for tolltariffer og handel Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 219 Direktør 1980
1988 Aspirantnemnda for utenrikstjenesten Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 219 Avdelingsdirekt 1986
1988 Rådet for Norges-informasjon Rådgivende organ Vanlig varamedlem I statsråd 219 Avdelingsdirekt 1985
1988 Det rådgivende utvalg for tolltariffer og handel Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 219 Avdelingsdirekt 1980
1989 Aspirantnemnda for utenrikstjenesten Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 219 Avdelingsdirekt 1986 1989
1989 Rådet for Norges-informasjon Rådgivende organ Vanlig varamedlem I statsråd 219 Avdelingsdirekt 1985
1989 Det rådgivende utvalg for tolltariffer og handel Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 219 Avdelingsdirekt 1980
1990 Rådet for Norges-informasjon Rådgivende organ Vanlig varamedlem I statsråd 219 Direktør 1985
1990 Norges Eksportråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 219 Direktør 1984 1990
1990 Det rådgivende utvalg for tolltariffer og handel Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 219 Direktør 1980
1991 Rådet for Norges-informasjon Rådgivende organ Vanlig varamedlem I statsråd 219 Direktør 1985
1991 Det rådgivende utvalg for tolltariffer og handel Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 219 Direktør 1980
1992 Aspirantnemnda for utenrikstjenesten Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 219 Direktør 1986 1992
1992 Rådet for Norges-informasjon Rådgivende organ Vanlig varamedlem I statsråd 219 Direktør 1985 1992
1992 Det rådgivende utvalg for tolltariffer og handel Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 219 Direktør 1980
1993 Norges Eksportråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 219 Direktør 1984 1993
1993 Det rådgivende utvalg for tolltariffer og handel Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 219 Direktør 1980
1994 Det rådgivende utvalg for tolltariffer og handel Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 219 Direktør 1980
1995 Rådet for Norges-informasjon Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 219 Direktør 1985 1995
1995 Det rådgivende utvalg for tolltariffer og handel Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 219 Direktør 1980
1996 Det rådgivende utvalg for tolltariffer og handel Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 219 Direktør 1980
1997 Det rådgivende utvalg for tolltariffer og handel Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 219 Direktør 1980