Carl August Fleischer

Denne siden viser opplysninger om Carl August Fleischer fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Carl August Fleischer
NSD id-nummer: 576
Fødselsår: 1936
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Delegasjon til å føre forhandlinger med Sovjetunionen om delelinjen mellom norsk og sovjetisk kontinentalsokkel Delegasjon/Kommisjon Vanlig medlem I statsråd 301 Professor 1974
1980 Delegasjonen til å føre forhandlinger med Storbritannia vedrørende felles utnyttelse av Statfjord- og Murchison-feltene Delegasjon/Kommisjon Vanlig medlem I statsråd 301 Professor 1976
1980 Utvalg for statseiendom i Nordland og Troms Utredninger, lovforberedelser m.v. Leder 301 Professor 1971
1980 Fiskefelterstatningsutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Leder I statsråd 301 Professor 1980 1980
1981 Delegasjon til å føre forhandlinger med Sovjetunionen om delelinjen mellom norsk og sovjetisk kontinentalsokkel Delegasjon/Kommisjon Vanlig medlem I statsråd 301 Professor 1981 1981
1981 Delegasjonen til å føre forhandlinger med Storbritannia vedrørende felles utnyttelse av Statfjord- og Murchison-feltene Delegasjon/Kommisjon Vanlig medlem I statsråd 301 Professor 1976
1981 Utvalg for statseiendom i Nordland og Troms Utredninger, lovforberedelser m.v. Leder 301 Professor 1971
1983 Delegasjonen til å føre forhandlinger med Storbritannia vedrørende felles utnyttelse av Statfjord- og Murchison-feltene Delegasjon/Kommisjon Vanlig medlem I statsråd 301 Professor 1975
1983 Fiskefelterstatningsutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Leder I statsråd 301 Professor 1980
1984 Delegasjonen til å føre forhandlinger med Storbritannia vedrørende felles utnyttelse av Statfjord- og Murchison-feltene Delegasjon/Kommisjon Vanlig medlem I statsråd 301 Professor 1975
1984 Utvalg for statseiendom i Nordland og Troms Utredninger, lovforberedelser m.v. Leder I statsråd 301 Professor 1971
1984 Fiskefelterstatningsutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Leder I statsråd 301 Professor 1980
1985 Havretts- og sjøgrenseutvalget Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Professor 1985
1985 Delegasjonen til å føre forhandlinger med Storbritannia vedrørende felles utnyttelse av Statfjord- og Murchison-feltene Delegasjon/Kommisjon Vanlig medlem I statsråd 301 Professor 1975
1985 Utvalg for statseiendom i Nordland og Troms Utredninger, lovforberedelser m.v. Leder I statsråd 301 Professor 1971
1985 Fiskefelterstatningsutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Leder I statsråd 301 Professor 1980
1986 Havretts- og sjøgrenseutvalget Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Professor 1985
1986 Delegasjonen til å føre forhandlinger med Storbritannia vedrørende felles utnyttelse av Statfjord- og Murchison-feltene Delegasjon/Kommisjon Vanlig medlem I statsråd 301 Professor 1975
1986 Utvalg for statseiendom i Nordland og Troms Utredninger, lovforberedelser m.v. Leder I statsråd 301 Professor 1971
1987 Havretts- og sjøgrenseutvalget Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Professor 1985
1987 Delegasjonen til å føre forhandlinger med Storbritannia vedrørende felles utnyttelse av Statfjord- og Murchison-feltene Delegasjon/Kommisjon Vanlig medlem I statsråd 301 Professor 1975
1988 Havretts- og sjøgrenseutvalget Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Professor 1985
1988 Styringsgruppe til å koordinere arbeidet med saksforberedelsen i Jan Mayen saken Delegasjon/Kommisjon Vanlig medlem Av departement 301 Professor 1988
1988 Delegasjonen til å føre forhandlinger med Storbritannia vedrørende felles utnyttelse av Statfjord- og Murchison-feltene Delegasjon/Kommisjon Vanlig medlem I statsråd 301 Professor 1975
1989 Havretts- og sjøgrenseutvalget Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Professor 1985
1989 Styringsgruppe til å koordinere arbeidet med saksforberedelsen i Jan Mayen saken Delegasjon/Kommisjon Vanlig medlem Av departement 301 Professor 1988
1989 Delegasjonen til å føre forhandlinger med Storbritannia vedrørende felles utnyttelse av Statfjord- og Murchison-feltene Delegasjon/Kommisjon Vanlig medlem I statsråd 301 Professor 1975
1990 Havretts- og sjøgrenseutvalget Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Professor 1985
1990 Styringsgruppe til å koordinere arbeidet med saksforberedelsen i Jan Mayen saken Delegasjon/Kommisjon Vanlig medlem Av departement 301 Professor 1988
1990 Delegasjonen til å føre forhandlinger med Storbritannia vedrørende felles utnyttelse av Statfjord- og Murchison-feltene Delegasjon/Kommisjon Vanlig medlem I statsråd 301 Professor 1975
1991 Havretts- og sjøgrenseutvalget Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Professor 1985
1991 Styringsgruppe til å koordinere arbeidet med saksforberedelsen i Jan Mayen saken Delegasjon/Kommisjon Vanlig medlem Av departement 301 Professor 1988
1991 Delegasjonen til å føre forhandlinger med Storbritannia vedrørende felles utnyttelse av Statfjord- og Murchison-feltene Delegasjon/Kommisjon Vanlig medlem I statsråd 301 Professor 1975
1992 Havretts- og sjøgrenseutvalget Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Professor 1985
1992 Delegasjonen til å føre forhandlinger med Storbritannia vedrørende felles utnyttelse av Statfjord- og Murchison-feltene Delegasjon/Kommisjon Vanlig medlem I statsråd 301 Professor 1975
1993 Delegasjonen til å føre forhandlinger med Storbritannia vedrørende felles utnyttelse av Statfjord- og Murchison-feltene Delegasjon/Kommisjon Vanlig medlem I statsråd 301 Professor 1975
1994 Delegasjonen til å føre forhandlinger med Storbritannia vedrørende felles utnyttelse av Statfjord- og Murchison-feltene Delegasjon/Kommisjon Vanlig medlem I statsråd 301 Professor 1975
1995 Delegasjonen til å føre forhandlinger med Storbritannia vedrørende felles utnyttelse av Statfjord- og Murchison-feltene Delegasjon/Kommisjon Vanlig medlem I statsråd 301 Professor 1975
1996 Delegasjonen til å føre forhandlinger med Storbritannia vedrørende felles utnyttelse av Statfjord- og Murchison-feltene Delegasjon/Kommisjon Vanlig medlem I statsråd 301 Professor 1975
1997 Delegasjonen til å føre forhandlinger med Storbritannia vedrørende felles utnyttelse av Statfjord- og Murchison-feltene Delegasjon/Kommisjon Vanlig medlem I statsråd 301 Professor 1975