Lucy Caroline Smith

Denne siden viser opplysninger om Lucy Caroline Smith fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Lucy Caroline Smith
NSD id-nummer: 5784
Fødselsår: 1934
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Styret i Norsk garantiinstitutt for skip og borefartøyer A/S Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Nestleder I statsråd 301 Universitetslektor 1975 1980
1980 Utvalget til å utarbeide utkast til ny børslov Utredninger, lovforberedelser m.v. Leder I statsråd 301 Universitetslektor 1980 1980
1980 Klagenemnda for likestilling Klage- eller ankeinstans Vanlig varamedlem I statsråd 301 Universitetslektor
1981 Barneombudets råd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Universitetslektor 1981 1981
1981 Klagenemnda for likestilling Klage- eller ankeinstans Vanlig varamedlem I statsråd 301 Universitetslektor
1983 Rikslønnsnemnda Klage- eller ankeinstans Vanlig varamedlem I statsråd 301 Førsteamanuensis 1983
1983 Styret i Norsk garantiinstitutt for skip og borefartøyer A/S Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Nestleder I statsråd 301 Amanuensis 1982
1983 Utvalget til å utarbeide utkast til ny børslov Utredninger, lovforberedelser m.v. Leder I statsråd 301 Førsteamanuensis 1980
1983 Barneombudets råd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Førsteamanuensis 1981
1983 Klagenemnda for likestilling Klage- eller ankeinstans Vanlig varamedlem I statsråd 301 Førsteamanuensis 1979
1984 Rikslønnsnemnda Klage- eller ankeinstans Vanlig varamedlem I statsråd 301 Førsteamanuensis 1983
1984 Utvalget til å utarbeide utkast til ny børslov Utredninger, lovforberedelser m.v. Leder I statsråd 301 Førsteamanuensis 1980
1984 Barneombudets råd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Førsteamanuensis 1981
1985 Rikslønnsnemnda Klage- eller ankeinstans Vanlig varamedlem I statsråd 301 Førsteamanuensis 1983
1985 Utvalget til å utarbeide utkast til ny børslov Utredninger, lovforberedelser m.v. Leder I statsråd 301 Førsteamanuensis 1980
1985 Barneombudets råd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Førsteamanuensis 1981 1985
1986 Rikslønnsnemnda Klage- eller ankeinstans Vanlig varamedlem I statsråd 301 Dr.Jur. 1983
1989 Styret for Norges allmennvitenskapelige forskningsråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 301 Professor 1989
1989 Utvalg for å utrede lånefinansierte selskapsovertakelser Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Professor 1989
1990 Styret for Norges allmennvitenskapelige forskningsråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 301 Professor 1989
1990 Utvalg for å utrede lånefinansierte selskapsovertakelser Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Professor 1989
1990 Børsrådet ved Oslo Børs Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Nestleder I statsråd 301 Professor 1988
1991 Utvalg for å utrede lånefinansierte selskapsovertakelser Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Professor 1989
1991 Børsrådet ved Oslo Børs Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder I statsråd 301 Professor 1988 1991
1994 Utvalg for evaluering av barneombudsordningen Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Rektor 1994
1995 Utvalg for evaluering av barneombudsordningen Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Rektor 1994