Bjørn P. Syvertsen

Denne siden viser opplysninger om Bjørn P. Syvertsen fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Bjørn P. Syvertsen
NSD id-nummer: 5792
Fødselsår: 1928
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Styret for Garanti-instituttet for eksportkreditt Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 301 Førstekonsulent
1980 Tekstilutvalgets arbeidsgruppe Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Førstekonsulent 1980 1980
1981 Styret for Atomenergibyrået (NEA) under OECD Kontakt-/samarbeidsorgan Nestleder Av departement 301 Førstekonsulent 1981 1981