Eivind Nordtorp

Denne siden viser opplysninger om Eivind Nordtorp fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Eivind Nordtorp
NSD id-nummer: 5793
Fødselsår: 1942
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Styret for Garanti-instituttet for eksportkreditt Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 219 Byråsjef
1980 Skipseksportutvalget Forhandlingsorgan Vanlig medlem Av departement 219 Byråsjef 1979
1980 Bransjeutvalget for våpen-, ammunisjon og sprengstoffindustrien under IBU Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem Av departement 219 Byråsjef 1970
1980 Skipsindustriutvalget. Interdepartementalt utvalg som rådgivende instans for Industridepartementet vedrørede skipsbyggindustrien Andre oppgaver Vanlig medlem Av departement 219 Byråsjef 1979
1981 Styret for Garanti-instituttet for eksportkreditt Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 219 Byråsjef 1981 1981
1981 Bransjeutvalget for våpen-, ammunisjon og sprengstoffindustrien under IBU Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem Av departement 219 Byråsjef 1970
1981 Skipsindustriutvalget. Interdepartementalt utvalg som rådgivende instans for Industridepartementet vedrørede skipsbyggindustrien Andre oppgaver Vanlig medlem Av departement 219 Byråsjef 1979
1981 Oppfølging av internasjonalisering Andre oppgaver Sekretær, ikke medlem Av instans utenfor departement 219 Byråsjef 1981 1981
1982 Utvalget til å vurdere revisjon av valutaloven Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 219 Byråsjef 1982
1983 Styret for Garanti-instituttet for eksportkreditt Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 219 Byråsjef 1981
1983 Valutarådet Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 219 Byråsjef 1983
1983 Utvalget til å vurdere revisjon av valutaloven Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 219 Byråsjef 1982
1984 Styret for Garanti-instituttet for eksportkreditt Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 219 Byråsjef 1981 1984
1984 Valutarådet Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 219 Byråsjef 1983
1985 Valutarådet Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 219 Byråsjef 1983
1986 Styret for Garanti-instituttet for eksportkreditt Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 219 Byråsjef 1981 1986
1986 Valutarådet Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 219 Byråsjef 1983
1987 Valutarådet Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 219 Byråsjef 1983
1988 Valutarådet Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 219 Byråsjef 1983
1989 Valutarådet Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 219 Byråsjef 1983
1990 Valutarådet Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 219 Byråsjef 1983
1990 Den norsk/svenske kommisjon om samarbeide på forsvarsmateriellområdet Delegasjon/Kommisjon Vanlig medlem Av departement 219 Byråsjef 1990
1991 Valutarådet Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 219 Byråsjef 1983
1991 Den norsk/svenske kommisjon om samarbeide på forsvarsmateriellområdet Delegasjon/Kommisjon Vanlig medlem Av departement 219 Byråsjef 1990
1992 Valutarådet Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 219 Underdirektør 1983
1992 Den norsk/svenske kommisjon om samarbeide på forsvarsmateriellområdet Delegasjon/Kommisjon Vanlig medlem Av departement 219 Underdirektør 1990
1993 Den norsk/svenske kommisjon om samarbeide på forsvarsmateriellområdet Delegasjon/Kommisjon Vanlig medlem Av departement 219 Underdirektør 1990
1994 Den norsk/svenske kommisjon om samarbeide på forsvarsmateriellområdet Delegasjon/Kommisjon Vanlig medlem Av departement 219 Underdirektør 1990
1995 Den norsk/svenske kommisjon om samarbeide på forsvarsmateriellområdet Delegasjon/Kommisjon Vanlig medlem Av departement 219 Underdirektør 1990
1996 Den norsk/svenske kommisjon om samarbeide på forsvarsmateriellområdet Delegasjon/Kommisjon Vanlig medlem Av departement 219 Underdirektør 1990
1997 Den norsk/svenske kommisjon om samarbeide på forsvarsmateriellområdet Delegasjon/Kommisjon Vanlig medlem Av departement 219 Underdirektør 1990