Kari Thomassen

Denne siden viser opplysninger om Kari Thomassen fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Kari Thomassen
NSD id-nummer: 5809
Fødselsår: 1945
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1983 Revisorutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 1001 Amanuensis 1979
1984 Revisorutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 1001 Amanuensis 1979
1985 Revisorutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 1001 Amanuensis 1979
1989 Rådet for samfunnsvitenskapelig forskning Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 1001 Førsteamanuensi 1988
1990 Rådet for samfunnsvitenskapelig forskning Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 1001 Førsteamanuensis 1988
1990 Fagutvalget for revisorutdanningen Rådgivende organ Vanlig varamedlem I statsråd 1001 Førsteamanuensis 1978 1990
1991 Rådet for samfunnsvitenskapelig forskning Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 1001 Førsteamanuensi 1988
1992 Rådet for samfunnsvitenskapelig forskning Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 1001 Førsteamanuensi 1988