Atle Leikvoll

Denne siden viser opplysninger om Atle Leikvoll fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Atle Leikvoll
NSD id-nummer: 5821
Fødselsår: 1951
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Tekstilutvalgets arbeidsgruppe Utredninger, lovforberedelser m.v. Sekretær, ikke medlem 301 Konsulent
1981 Tekstilutvalgets arbeidsgruppe Utredninger, lovforberedelser m.v. Sekretær, ikke medlem 301 Konsulent
1996 Det rådgivende utvalg for tolltariffer og handel Rådgivende organ Leder Av departement 301 Ekspedisjonssjef 1996
1997 Det rådgivende utvalg for tolltariffer og handel Rådgivende organ Leder Av departement 301 Ekspedisjonssjef 1996