Sven-Even Maamoen

Denne siden viser opplysninger om Sven-Even Maamoen fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Sven-Even Maamoen
NSD id-nummer: 5836
Fødselsår: 1947
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Skipseksportutvalget Forhandlingsorgan Sekretær, ikke medlem Av departement 219 Sekretariatsleder 1980 1980
1982 Statens nærmiljøutvalg Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig varamedlem Av departement 219 Byråsjef 1982
1983 Statens nærmiljøutvalg Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig varamedlem Av departement 219 Byråsjef 1982
1986 UD's rådgivende utvalg for fordeling av disposisjonsbevilgninger til norske ungdomsorganisasjoners internasjonale arbeid Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 219 Byråsjef 1986