Arne Øien

Denne siden viser opplysninger om Arne Øien fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Arne Øien
NSD id-nummer: 5837
Fødselsår: 1928
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Eksportfremmende tiltak Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Økonomisk Rådgiver 1979
1980 Forhandlingsutvalg for nye industritiltak Forhandlingsorgan Vanlig medlem Av departement 301 Økonomisk Rådgiver 1972
1980 Styret for A/S Låneinstituttet for skipsbyggeriene Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Økonomisk Rådgiver 1978
1982 Styret for INAS (Institutt for sosialforskning) Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Nestleder Av departement 301 Direktør 1982
1984 Petroleumsprisrådet Rådgivende organ Leder I statsråd 301 Direktør 1984
1985 Petroleumsprisrådet Rådgivende organ Leder I statsråd 301 Adm. Direktør 1984
1985 Det tekniske beregningsutvalg Rådgivende organ Leder I statsråd 301 Adm. Direktør 1985
1986 Styret for INAS (Institutt for sosialforskning) Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder Av departement 301 Adm. Direktør 1982 1986
1986 Petroleumsprisrådet Rådgivende organ Leder I statsråd 301 Adm. Direktør 1984
1986 Det tekniske beregningsutvalg Rådgivende organ Leder I statsråd 301 Adm. Direktør 1985