Arne Andresen

Denne siden viser opplysninger om Arne Andresen fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Arne Andresen
NSD id-nummer: 5873
Fødselsår: 1917
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Bransjeutvalget for nærings- og nytelsesmiddelindustrien under IBU Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig varamedlem Av departement 301 Sekretær 1966
1981 Bransjeutvalget for nærings- og nytelsesmiddelindustrien under IBU Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig varamedlem Av departement 301 Sekretær 1966