Øystein Heen

Denne siden viser opplysninger om Øystein Heen fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Øystein Heen
NSD id-nummer: 5874
Fødselsår: 1914
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Bransjeutvalg for elektrometallurgisk industri og jord og steinvareindustri under IBU Rådgivende organ Leder Av departement 301 Byråsjef 1977
1980 Produktkontrollrådet Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig varamedlem I statsråd 301 Byråsjef 1977 1980
1980 Utvalg for finansiering av miljøverninvesteringer Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Byråsjef 1977 1980
1980 Styret for Prisreguleringsfondet for sild Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 301 Byråsjef 1977
1981 Styret for Prisreguleringsfondet for sild Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 301 Byråsjef 1977