Helge Fredriksen

Denne siden viser opplysninger om Helge Fredriksen fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Helge Fredriksen
NSD id-nummer: 5885
Fødselsår: 1938
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Produktkontrollrådet Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem I statsråd 219 Avdelingsdirektør 1977 1980
1980 Utvalg for vurdering av utslippsavgifter som virkemiddel i forurensingspolitikken Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 219 Avdelingsdirektør 1977
1981 Styret for Norges allmennvitenskapelige forskningsråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 219 Avdelingsdirektør 1981 1981
1981 Styret for Produktregisteret Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 219 Avdelingsdirektør 1981 1981
1981 Det rådgivende utvalg for skogindustrielle utbyggingstiltak (Skogindustriutvalget) Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 219 Avdelingsdirektør 1981 1981
1981 Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Forskningsråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 219 Avdelingsdirektør 1981 1981
1981 Utvalg for vurdering av utslippsavgifter som virkemiddel i forurensingspolitikken Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 219 Avdelingsdirektør 1977
1982 Styret for Norges allmennvitenskapelige forskningsråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 219 Avdelingsdirektø 1982 1982
1982 Røykskaderådet Andre oppgaver Vanlig medlem Av departement 219 Avdelingsdirektø 1974 1982
1983 Styret for Produktregisteret Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 219 Avdelingsdirektør 1981
1983 Det rådgivende utvalg for skogindustrielle utbyggingstiltak (Skogindustriutvalget) Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 219 Avdelingsdirektør 1981 1983
1983 Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Forskningsråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 219 Avdelingsdirektør 1981
1984 Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Forskningsråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder I statsråd 219 Avdelingsdirektør 1981
1984 Produktkontrollrådet Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem I statsråd 219 Avdelingsdirektør 1977 1984
1985 Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Forskningsråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 219 Avdelingsdirektør 1981 1985
1985 Forurensningsrådet Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 219 Avdelingsdirektør 1984
1986 Styret for Produktregisteret Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 219 Avdelingsdirektør 1981 1986
1986 Forurensningsrådet Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 219 Avdelingsdirektør 1984
1988 Styret for Produktregisteret Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 219 Avdelingsdirekt 1981 1988
1989 Offentlig utvalg på avfallsminimering og gjenvinning Andre oppgaver Vanlig medlem I statsråd 219 Direktør 1989
1990 Offentlig utvalg på avfallsminimering og gjenvinning Andre oppgaver Vanlig medlem I statsråd 219 Direktør 1989