Magne Ognedal

Denne siden viser opplysninger om Magne Ognedal fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Magne Ognedal
NSD id-nummer: 5901
Fødselsår: 1943
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Den konsultative kommisjon for Frigg Delegasjon/Kommisjon Vanlig medlem Av departement 1127 Avdelingsdirektør 1980 1980
1980 Aksjonsutvalget for staten Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem Av departement 1127 Avdelingsdirektør 1978
1981 Aksjonsutvalget for staten Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem Av departement 1127 Avdelingsdirektør 1978
1981 Samarbeidsrådet for Kystvakten Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem I statsråd 1103 Avd. Direktør 1981 1981
1981 Rådet for krigsberedskapet på norsk kontinentalsokkel Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem Av instans utenfor departement 1103 Avd. Direktør 1981 1981
1981 Den konsultative kommisjon for Statfjordfeltet Delegasjon/Kommisjon Vanlig medlem Av departement 1103 Avd. Direktør 1981 1981
1981 Den konsultative kommisjon for Murchisonfeltet Delegasjon/Kommisjon Vanlig medlem Av departement 1103 Avd. Direktør 1981 1981
1982 Delegasjonen til å føre forhandlinger med Storbritannia vedrørende felles utnyttelse av Statfjord- og Murchison-feltene Delegasjon/Kommisjon Vanlig medlem Av departement 1127 Avdelingsdirektø 1982 1982
1983 Den konsultative kommisjon for Frigg Delegasjon/Kommisjon Vanlig medlem Av departement 1127 Avdelingsdirektør 1980
1983 Delegasjonen til å føre forhandlinger med Storbritannia vedrørende felles utnyttelse av Statfjord- og Murchison-feltene Delegasjon/Kommisjon Vanlig medlem Av departement 1127 Avdelingsdirektør 1982
1983 Rådet for krigsberedskapet på norsk kontinentalsokkel Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem Av andre 1127 Avdelingsdirektør 1981
1983 Den konsultative kommisjon for Statfjordfeltet Delegasjon/Kommisjon Vanlig medlem Av departement 1127 Avdelingsdirektør 1980
1983 Den konsultative kommisjon for Murchisonfeltet Delegasjon/Kommisjon Nestleder I statsråd 1127 Avdelingsdirektør 1980
1984 Den konsultative kommisjon for Frigg Delegasjon/Kommisjon Vanlig medlem Av departement 1127 Avdelingsdirektør 1980
1984 Delegasjonen til å føre forhandlinger med Storbritannia vedrørende felles utnyttelse av Statfjord- og Murchison-feltene Delegasjon/Kommisjon Vanlig medlem Av departement 1127 Avdelingsdirektør 1982
1984 Rådet for krigsberedskapet på norsk kontinentalsokkel Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem Av andre 1127 Avdelingsdirektør 1981
1984 Den konsultative kommisjon for Statfjordfeltet Delegasjon/Kommisjon Vanlig medlem Av departement 1127 Avdelingsdirektør 1980
1984 Den konsultative kommisjon for Murchisonfeltet Delegasjon/Kommisjon Nestleder I statsråd 1127 Avdelingsdirektør 1980
1985 Den konsultative kommisjon for Frigg Delegasjon/Kommisjon Vanlig medlem Av departement 1127 Avdelingsdirektør 1980
1985 Delegasjonen til å føre forhandlinger med Storbritannia vedrørende felles utnyttelse av Statfjord- og Murchison-feltene Delegasjon/Kommisjon Vanlig medlem Av departement 1127 Avdelingsdirektør 1982
1985 Rådet for krigsberedskapet på norsk kontinentalsokkel Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem Av andre 1127 Avdelingsdirektør 1981
1985 Den konsultative kommisjon for Statfjordfeltet Delegasjon/Kommisjon Vanlig medlem Av departement 1127 Avdelingsdirektør 1980
1985 Den konsultative kommisjon for Murchisonfeltet Delegasjon/Kommisjon Vanlig medlem I statsråd 1127 Avdelingsdirektør 1980
1986 Den konsultative kommisjon for Frigg Delegasjon/Kommisjon Vanlig medlem Av departement 1127 Sikkerhetsdirektø 1980
1986 Delegasjonen til å føre forhandlinger med Storbritannia vedrørende felles utnyttelse av Statfjord- og Murchison-feltene Delegasjon/Kommisjon Vanlig medlem Av departement 1127 Sikkerhetsdirektø 1982
1986 Rådet for krigsberedskapet på norsk kontinentalsokkel Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem Av andre 1127 Sikkerhetsdirektø 1981
1986 Den konsultative kommisjon for Statfjordfeltet Delegasjon/Kommisjon Vanlig medlem Av departement 1127 Sikkerhetsdirektø 1980
1986 Den konsultative kommisjon for Murchisonfeltet Delegasjon/Kommisjon Vanlig medlem I statsråd 1127 Sikkerhetsdirektø 1980
1987 Den konsultative kommisjon for Frigg Delegasjon/Kommisjon Vanlig medlem Av departement 1127 Sikkerhetsdirek 1980
1987 Delegasjonen til å føre forhandlinger med Storbritannia vedrørende felles utnyttelse av Statfjord- og Murchison-feltene Delegasjon/Kommisjon Vanlig medlem Av departement 1127 Sikkerhetsdirek 1982
1987 Rådet for krigsberedskapet på norsk kontinentalsokkel Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem Av andre 1127 Sikkerhetsdirek 1981
1987 Den konsultative kommisjon for Statfjordfeltet Delegasjon/Kommisjon Vanlig medlem Av departement 1127 Sikkerhetsdirek 1980
1987 Den konsultative kommisjon for Murchisonfeltet Delegasjon/Kommisjon Vanlig medlem I statsråd 1127 Sikkerhetsdirek 1980
1987 Den konsultative kommisjon for Heimdalfeltet Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 1127 Sikkerhetsdirek 1987
1988 Den konsultative kommisjon for Frigg Delegasjon/Kommisjon Vanlig medlem Av departement 1127 Sikkerhetsdirek 1980
1988 Delegasjonen til å føre forhandlinger med Storbritannia vedrørende felles utnyttelse av Statfjord- og Murchison-feltene Delegasjon/Kommisjon Vanlig medlem Av departement 1127 Sikkerhetsdirek 1982
1988 Rådet for krigsberedskapet på norsk kontinentalsokkel Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem Av andre 1127 Sikkerhetsdirek 1981
1988 Den konsultative kommisjon for Statfjordfeltet Delegasjon/Kommisjon Vanlig medlem Av departement 1127 Sikkerhetsdirek 1980
1988 Den konsultative kommisjon for Murchisonfeltet Delegasjon/Kommisjon Vanlig medlem I statsråd 1127 Sikkerhetsdirek 1980
1988 Den konsultative kommisjon for Heimdalfeltet Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 1127 Sikkerhetsdirek 1987
1989 Den konsultative kommisjon for Frigg Delegasjon/Kommisjon Vanlig medlem Av departement 1127 Sikkerhetsdirek 1980
1989 Delegasjonen til å føre forhandlinger med Storbritannia vedrørende felles utnyttelse av Statfjord- og Murchison-feltene Delegasjon/Kommisjon Vanlig medlem Av departement 1127 Sikkerhetsdirek 1982
1989 Rådet for krigsberedskapet på norsk kontinentalsokkel Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem Av andre 1127 Sikkerhetsdirek 1981
1989 Den konsultative kommisjon for Statfjordfeltet Delegasjon/Kommisjon Vanlig medlem Av departement 1127 Sikkerhetsdirek 1980 1989
1989 Den konsultative kommisjon for Murchisonfeltet Delegasjon/Kommisjon Vanlig medlem I statsråd 1127 Sikkerhetsdirek 1980
1989 Den konsultative kommisjon for Heimdalfeltet Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 1127 Sikkerhetsdirek 1987
1990 Den konsultative kommisjon for Frigg Delegasjon/Kommisjon Vanlig medlem Av departement 1127 Sikkerhetsdirek 1980
1990 Delegasjonen til å føre forhandlinger med Storbritannia vedrørende felles utnyttelse av Statfjord- og Murchison-feltene Delegasjon/Kommisjon Vanlig medlem Av departement 1127 Sikkerhetsdirek 1982
1990 Rådet for krigsberedskapet på norsk kontinentalsokkel Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem Av andre 1127 Sikkerhetsdirek 1981
1990 Den konsultative kommisjon for Murchisonfeltet Delegasjon/Kommisjon Vanlig medlem I statsråd 1127 Sikkerhetsdirek 1980
1990 Den konsultative kommisjon for Heimdalfeltet Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 1127 Sikkerhetsdirek 1987
1991 Den konsultative kommisjon for Frigg Delegasjon/Kommisjon Vanlig medlem Av departement 1127 Sikkerhetsdirek 1980
1991 Delegasjonen til å føre forhandlinger med Storbritannia vedrørende felles utnyttelse av Statfjord- og Murchison-feltene Delegasjon/Kommisjon Vanlig medlem Av departement 1127 Sikkerhetsdirek 1982
1991 Rådet for krigsberedskapet på norsk kontinentalsokkel Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem Av andre 1127 Sikkerhetsdirek 1981
1991 Den konsultative kommisjon for Murchisonfeltet Delegasjon/Kommisjon Vanlig medlem I statsråd 1127 Sikkerhetsdirek 1980
1991 Den konsultative kommisjon for Heimdalfeltet Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 1127 Sikkerhetsdirek 1987
1992 Den konsultative kommisjon for Frigg Delegasjon/Kommisjon Vanlig medlem Av departement 1127 Sikkerhetsdirek 1980
1992 Delegasjonen til å føre forhandlinger med Storbritannia vedrørende felles utnyttelse av Statfjord- og Murchison-feltene Delegasjon/Kommisjon Vanlig medlem Av departement 1127 Sikkerhetsdirek 1982
1992 Rådet for krigsberedskapet på norsk kontinentalsokkel Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem Av andre 1127 Sikkerhetsdirek 1981
1992 Den konsultative kommisjon for Murchisonfeltet Delegasjon/Kommisjon Vanlig medlem I statsråd 1127 Sikkerhetsdirek 1980
1992 Den konsultative kommisjon for Heimdalfeltet Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 1127 Sikkerhetsdirek 1987
1993 Den konsultative kommisjon for Frigg Delegasjon/Kommisjon Vanlig medlem Av departement 1127 Sikkerhetsdirek 1980
1993 Delegasjonen til å føre forhandlinger med Storbritannia vedrørende felles utnyttelse av Statfjord- og Murchison-feltene Delegasjon/Kommisjon Vanlig medlem Av departement 1127 Sikkerhetsdirek 1982
1993 Rådet for krigsberedskapet på norsk kontinentalsokkel Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem Av andre 1127 Sikkerhetsdirek 1981
1993 Den konsultative kommisjon for Murchisonfeltet Delegasjon/Kommisjon Vanlig medlem I statsråd 1127 Sikkerhetsdirek 1980
1993 Den konsultative kommisjon for Heimdalfeltet Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 1127 Sikkerhetsdirek 1987
1994 Den konsultative kommisjon for Frigg Delegasjon/Kommisjon Vanlig medlem Av departement 1127 Sikkerhetsdirek 1980
1994 Delegasjonen til å føre forhandlinger med Storbritannia vedrørende felles utnyttelse av Statfjord- og Murchison-feltene Delegasjon/Kommisjon Vanlig medlem Av departement 1127 Sikkerhetsdirek 1982
1994 Rådet for krigsberedskapet på norsk kontinentalsokkel Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem Av andre 1127 Sikkerhetsdirek 1981
1994 Den konsultative kommisjon for Murchisonfeltet Delegasjon/Kommisjon Vanlig medlem I statsråd 1127 Sikkerhetsdirek 1980
1994 Den konsultative kommisjon for Heimdalfeltet Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 1127 Sikkerhetsdirek 1987
1995 Den konsultative kommisjon for Frigg Delegasjon/Kommisjon Vanlig medlem Av departement 1127 Sikkerhetsdirek 1980
1995 Delegasjonen til å føre forhandlinger med Storbritannia vedrørende felles utnyttelse av Statfjord- og Murchison-feltene Delegasjon/Kommisjon Vanlig medlem Av departement 1127 Sikkerhetsdirek 1982
1995 Rådet for krigsberedskapet på norsk kontinentalsokkel Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem Av andre 1127 Sikkerhetsdirek 1981
1995 Den konsultative kommisjon for Murchisonfeltet Delegasjon/Kommisjon Vanlig medlem I statsråd 1127 Sikkerhetsdirek 1980
1995 Den konsultative kommisjon for Heimdalfeltet Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 1127 Sikkerhetsdirek 1987
1996 Den konsultative kommisjon for Frigg Delegasjon/Kommisjon Vanlig medlem Av departement 1127 Sikkerhetsdirek 1980
1996 Delegasjonen til å føre forhandlinger med Storbritannia vedrørende felles utnyttelse av Statfjord- og Murchison-feltene Delegasjon/Kommisjon Vanlig medlem Av departement 1127 Sikkerhetsdirek 1982
1996 Rådet for krigsberedskapet på norsk kontinentalsokkel Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem Av andre 1127 Sikkerhetsdirek 1981
1996 Den konsultative kommisjon for Murchisonfeltet Delegasjon/Kommisjon Vanlig medlem I statsråd 1127 Sikkerhetsdirek 1980
1996 Den konsultative kommisjon for Heimdalfeltet Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 1127 Sikkerhetsdirek 1987
1997 Den konsultative kommisjon for Frigg Delegasjon/Kommisjon Vanlig medlem Av departement 1127 Sikkerhetsdirek 1980
1997 Delegasjonen til å føre forhandlinger med Storbritannia vedrørende felles utnyttelse av Statfjord- og Murchison-feltene Delegasjon/Kommisjon Vanlig medlem Av departement 1127 Sikkerhetsdirek 1982
1997 Rådet for krigsberedskapet på norsk kontinentalsokkel Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem Av andre 1127 Sikkerhetsdirek 1981
1997 Den konsultative kommisjon for Murchisonfeltet Delegasjon/Kommisjon Vanlig medlem I statsråd 1127 Sikkerhetsdirek 1980
1997 Den konsultative kommisjon for Heimdalfeltet Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 1127 Sikkerhetsdirek 1987