Rolf Olaf Haugerud

Denne siden viser opplysninger om Rolf Olaf Haugerud fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Rolf Olaf Haugerud
NSD id-nummer: 5910
Fødselsår: 1929
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Bransjeutvalget for skipsbygging, motorverksteder m.v. under IBU Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem Av departement 301 Konsulent 1975
1980 Arbeidsutvalget for sivile bilreparasjonstjenester Leder Av departement 301 Konsulent 1972
1981 Bransjeutvalget for skipsbygging, motorverksteder m.v. under IBU Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem Av departement 301 Konsulent 1975
1989 Aksjonsutvalg ved atomulykker i fredstid (AVA) Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig varamedlem I statsråd 301 Førstekonsulent 1989
1990 Aksjonsutvalg ved atomulykker i fredstid (AVA) Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig varamedlem I statsråd 301 Førstekonsulent 1989
1991 Aksjonsutvalg ved atomulykker i fredstid (AVA) Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig varamedlem I statsråd 301 Førstekonsulent 1989
1992 Aksjonsutvalg ved atomulykker i fredstid (AVA) Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig varamedlem I statsråd 301 Førstekonsulent 1989
1993 Sentralråd for bygg- og anleggsberedskap Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Førstekonsulent 1992
1994 Sentralråd for bygg- og anleggsberedskap Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Førstekonsulent 1992
1995 Sentralråd for bygg- og anleggsberedskap Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Førstekonsulent 1992
1996 Sentralråd for bygg- og anleggsberedskap Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Førstekonsulent 1992
1997 Sentralråd for bygg- og anleggsberedskap Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Førstekonsulent 1992