Hans Lien

Denne siden viser opplysninger om Hans Lien fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Hans Lien
NSD id-nummer: 5912
Fødselsår: 1945
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Bransjeutvalget for våpen-, ammunisjon og sprengstoffindustrien under IBU Kontroll, tilsyn, beredskap Leder Av departement 301 Førstekonsulent 1975
1980 Bransjerådet for motorindustrien Rådgivende organ Sekretær, ikke medlem Av departement 216 Førstekonsulent 1972
1981 Bransjeutvalget for våpen-, ammunisjon og sprengstoffindustrien under IBU Kontroll, tilsyn, beredskap Leder Av departement 301 Førstekonsulent 1975
1981 Bransjerådet for motorindustrien Rådgivende organ Sekretær, ikke medlem Av departement 216 Førstekonsulent 1972
1982 Produktkontrollrådet Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig varamedlem Av departement 216 Byråsjef 1982 1982
1983 Produktkontrollrådet Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig varamedlem Av departement 216 Byråsjef 1982
1983 Utvalg for finansiering av miljøverninvesteringer Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 216 Byråsjef 1982
1983 Oljeberedskapsrådet Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig varamedlem Av andre 216 Byråsjef 1983
1984 Rådgivende utvalg for råvarepriskompensasjon Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 216 Byråsjef 1984
1984 Produktkontrollrådet Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig varamedlem Av departement 216 Byråsjef 1982 1984
1984 Utvalg for finansiering av miljøverninvesteringer Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 216 Byråsjef 1982
1984 Oljeberedskapsrådet Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig varamedlem Av andre 216 Byråsjef 1983
1984 Styret for Prisreguleringsfondet for sild Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 216 Byråsjef 1983
1985 Rådgivende utvalg for råvarepriskompensasjon Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 216 Byråsjef 1984
1985 Utvalg for finansiering av miljøverninvesteringer Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 216 Byråsjef 1982
1985 Oljeberedskapsrådet Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig varamedlem Av andre 216 Byråsjef 1983
1985 Styret for Prisreguleringsfondet for sild Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 216 Byråsjef 1983
1986 Styret for næringsmiddelkontrollen Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 216 Byråsjef 1986
1986 Rådgivende utvalg for råvarepriskompensasjon Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 216 Byråsjef 1984
1986 Utvalg for finansiering av miljøverninvesteringer Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 216 Byråsjef 1982
1986 Oljeberedskapsrådet Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig varamedlem Av andre 216 Byråsjef 1983
1986 Styret for Prisreguleringsfondet for sild Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 216 Byråsjef 1983
1987 Styret for næringsmiddelkontrollen Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 216 Byråsjef 1986
1987 Utvalg for finansiering av miljøverninvesteringer Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 216 Byråsjef 1982
1987 Oljeberedskapsrådet Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig varamedlem Av andre 216 Byråsjef 1983
1988 Styret for næringsmiddelkontrollen Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 216 Byråsjef 1986
1988 Utvalg for finansiering av miljøverninvesteringer Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 216 Byråsjef 1982
1988 Oljeberedskapsrådet Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig varamedlem Av andre 216 Byråsjef 1983
1989 Utvalg for finansiering av miljøverninvesteringer Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 216 Byråsjef 1982
1989 Oljeberedskapsrådet Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig varamedlem Av departement 216 Byråsjef 1983
1990 Utvalg for finansiering av miljøverninvesteringer Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 216 Byråsjef 1982
1990 Oljeberedskapsrådet Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig varamedlem Av departement 216 Byråsjef 1983
1991 Oljeberedskapsrådet Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig varamedlem Av departement 216 Byråsjef 1983