Per Jynge

Denne siden viser opplysninger om Per Jynge fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Per Jynge
NSD id-nummer: 5917
Fødselsår: 1948
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Bransjeutvalget for bergverksindustrien under IBU Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 231 Førstekonsulent 1976
1981 Bransjeutvalget for bergverksindustrien under IBU Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 231 Førstekonsulent 1976
1981 Sementutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Sekretær, ikke medlem Av departement 231 Førstekonsulent 1981 1981