Ingrid Bratheim

Denne siden viser opplysninger om Ingrid Bratheim fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Ingrid Bratheim
NSD id-nummer: 5925
Fødselsår: 1955
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Styret for småbedriftsfondet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 301 Konsulent
1981 Styret for småbedriftsfondet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 301 Konsulent
1981 Oppfølging av internasjonalisering Andre oppgaver Sekretær, ikke medlem Av instans utenfor departement 301 Førstekonsulent 1981 1981
1985 Utvalg for finansiering av miljøverninvesteringer Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Avdelingssjef 1985
1986 Utvalg for finansiering av miljøverninvesteringer Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Avdelingssjef 1985