Leif Kruge

Denne siden viser opplysninger om Leif Kruge fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Leif Kruge
NSD id-nummer: 5928
Fødselsår: 1918
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Styret for småbedriftsfondet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av instans utenfor departement 401 Administrerende Direktør
1981 Styret for småbedriftsfondet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av instans utenfor departement 401 Administrerende Direktør
1983 Styret for småbedriftsfondet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 401 Adm. Direktør 1967 1983