Karl Petter Nordby

Denne siden viser opplysninger om Karl Petter Nordby fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Karl Petter Nordby
NSD id-nummer: 5929
Fødselsår: 1938
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Styret for småbedriftsfondet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av instans utenfor departement 217 Disponent
1981 Videreutvikling av bedriftsdemokratiet Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 217 Disponent 1981 1981
1981 Styret for småbedriftsfondet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av instans utenfor departement 217 Disponent
1983 Styret for småbedriftsfondet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av andre 217 Disponent 1979