Anne-Lise Bakken

Denne siden viser opplysninger om Anne-Lise Bakken fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Anne-Lise Bakken
NSD id-nummer: 594
Fødselsår: 1952
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Delegasjon til FN's 38. ordinære generalforsamling Delegasjon/Kommisjon Vanlig varamedlem I statsråd 230 Stortingsrepresentant 1980 1980
1980 Statens ungdomsråd Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 420 Stortingsrepresentant 1975
1980 Det kriminalitetsforebyggende råd Rådgivende organ Leder I statsråd 420 Stortingsrepresentant 1980 1980
1981 Statens ungdomsråd Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 420 Stortingsrepresentant 1975
1983 Det kriminalitetsforebyggende råd Rådgivende organ Leder I statsråd 301 Stortingsrepresentant 1980
1983 Underutvalg vedrørende økonomisk kriminalitet Kontakt-/samarbeidsorgan Leder Av andre 301 Stortingsrepresentant 1983
1984 Det kriminalitetsforebyggende råd Rådgivende organ Leder I statsråd 301 Stortingsrepresentant 1980 1984
1984 Underutvalg vedrørende økonomisk kriminalitet Kontakt-/samarbeidsorgan Leder Av andre 301 Stortingsrepresentant 1983
1989 Styret for Norsk Tipping A/S Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Nestleder Av departement 401 1989
1990 Styret for Norsk Tipping A/S Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Nestleder Av departement 401 1989
1991 Styret for Norsk Tipping A/S Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Nestleder Av departement 401 Konsulent 1989
1992 Styret for Norsk Tipping A/S Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Nestleder Av departement 401 Konsulent 1989 1992
1992 Utvalg for å utrede hvordan småbarnsforeldre skal kunne ta ut deler av foreldrepermisjon i form av kortere arbeidstid Utredninger, lovforberedelser m.v. Leder I statsråd 401 Konsulent 1992
1993 Forbrukerrådet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder Av departement 401 Leder 1993
1993 Utvalg for å utrede hvordan småbarnsforeldre skal kunne ta ut deler av foreldrepermisjon i form av kortere arbeidstid Utredninger, lovforberedelser m.v. Leder I statsråd 401 Leder 1992
1994 Forbrukerrådet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder I statsråd 401 Leder 1993
1995 Forbrukerrådet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder I statsråd 401 Leder 1993
1996 Forbrukerrådet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder I statsråd 401 Leder 1993
1997 Forbrukerrådet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder I statsråd 401 Leder 1993 1997