Ruth Kolstad

Denne siden viser opplysninger om Ruth Kolstad fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Ruth Kolstad
NSD id-nummer: 5952
Fødselsår: 1928
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Styret for Statens fagskole for fiskeindustri, Vardø Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 301 1980 1980
1980 Rådet for Norsk Produktivitetsinstitutt (NPI) Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av instans utenfor departement 301 Sekretær 1978
1980 Bransjerådet for hermetikk- og konservesindustrien Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Sekretær
1980 Utvalg for nærmere utredning og vurdering av behovet for økning i kapasiteten i fiskeforedlingsindustrien i Sør-Norge Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Sekretær 1978
1980 Utvalg til bedre utnyttelse av marine ressurser Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 301 Sekretær
1981 Rådet for Norsk Produktivitetsinstitutt (NPI) Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av instans utenfor departement 301 Sekretær 1978
1981 Bransjerådet for hermetikk- og konservesindustrien Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Sekretær
1981 Utvalg for nærmere utredning og vurdering av behovet for økning i kapasiteten i fiskeforedlingsindustrien i Sør-Norge Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Sekretær 1978
1981 Utvalg til bedre utnyttelse av marine ressurser Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 301 Sekretær
1982 Rådet for videregående opplæring Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 301 Forbundssekretær 1982 1982
1982 Rådet for Norsk Produktivitetsinstitutt (NPI) Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Sekretær 1978 1982
1983 Utvalg for fiskerifag Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Forbundssekretær 1982
1984 Norges Eksportråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 301 Forbundssekretær 1984
1984 Utvalg for fiskerifag Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Forbundssekretær 1982
1985 Norges Eksportråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 301 Forbundssekretær 1984
1986 Norges Eksportråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 301 Forbundssekretær 1984
1986 Styret for stiftelsen teknologisk institutt (TI) Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 301 Forbundssekretær 1986
1987 Norges Eksportråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 301 Forbundssekretæ 1984 1987
1987 Styret for Statens fagskole for fiskeindustri, Vardø Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Forbundssekretæ 1987
1987 Styret for stiftelsen teknologisk institutt (TI) Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 301 Forbundssekretæ 1986
1988 Styret for Statens fagskole for fiskeindustri, Vardø Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Forbundssekretæ 1987
1989 Styret for Statens fagskole for fiskeindustri, Vardø Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Forbundssekretæ 1987