Kåre Bakke

Denne siden viser opplysninger om Kåre Bakke fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Kåre Bakke
NSD id-nummer: 5971
Fødselsår: 1932
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Rådet for Norsk Produktivitetsinstitutt (NPI) Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av instans utenfor departement 301 Direktør 1978
1980 Fondsstyret for landbrukets næringsmiddelforskning Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 301 Direktør
1981 Rådet for Norsk Produktivitetsinstitutt (NPI) Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av instans utenfor departement 301 Direktør 1978
1981 Fondsstyret for landbrukets næringsmiddelforskning Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 301 Direktør
1981 Fraktnemnda for slakt Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Direktør 1981 1981
1982 Fraktnemnda for slakt Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Direktør 1978 1982
1985 Fondsstyret for landbrukets næringsmiddelforskning Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 301 Direktør 1985
1986 Norges landbruksvitenskapelige forskningsråd Rådgivende organ Vanlig varamedlem I statsråd 301 Underdirektør 1986
1986 Fraktnemnda for slakt Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Underdirektør 1978 1986
1987 Norges landbruksvitenskapelige forskningsråd Rådgivende organ Vanlig varamedlem I statsråd 301 Direktør 1986
1988 Norges landbruksvitenskapelige forskningsråd Rådgivende organ Vanlig varamedlem I statsråd 301 Direktør 1986
1989 Norges landbruksvitenskapelige forskningsråd Rådgivende organ Vanlig varamedlem I statsråd 301 Direktør 1986
1990 Fraktnemnda for slakt Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Direktør 1978 1990
1992 Omsetningsrådet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 301 Direktør 1992
1993 Omsetningsrådet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 301 Direktør 1992
1994 Omsetningsrådet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 301 Direktør 1992
1995 Omsetningsrådet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 301 Direktør 1992
1996 Omsetningsrådet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 301 Direktør 1992
1997 Statens næringsmiddeltilsyns råd Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Direktør 1996
1997 Importrådet for landbruksvarer Vanlig varamedlem Av departement 301 Direktør 1996