Jan Flatla

Denne siden viser opplysninger om Jan Flatla fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Jan Flatla
NSD id-nummer: 599
Fødselsår: 1935
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Delegasjon til FN's 38. ordinære generalforsamling Delegasjon/Kommisjon Andre tilknyttede personer Av departement 301 Byråsjef 1980 1980
1989 Kontaktutvalg for folkerett i krig Rådgivende organ Leder I statsråd 0 Ekspedisjonssjef 1989
1990 Kontaktutvalg for folkerett i krig Rådgivende organ Leder I statsråd 301 Ekspedisjonssjef 1989
1990 Samarbeidsrådet for Kystvakten Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem Av departement 301 Ekspedisjonssjef 1990
1991 Samarbeidsrådet for Kystvakten Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem Av departement 301 Ekspedisjonssjef 1990
1992 Samarbeidsrådet for Kystvakten Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem Av departement 301 Ekspedisjonssjef 1990
1993 Havretts- og sjøgrenseutvalget Rådgivende organ Leder Av departement 301 Ekspedisjonssjef 1992
1993 Samarbeidsrådet for Kystvakten Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem Av departement 301 Ekspedisjonssjef 1990
1994 Havretts- og sjøgrenseutvalget Rådgivende organ Leder Av departement 301 Ekspedisjonssjef 1992
1994 Samarbeidsrådet for Kystvakten Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem Av departement 301 Ekspedisjonssjef 1990
1995 Samarbeidsrådet for Kystvakten Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem Av departement 301 Ekspedisjonssjef 1990
1996 Samarbeidsrådet for Kystvakten Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem Av departement 301 Ekspedisjonssjef 1990
1997 Samarbeidsrådet for Kystvakten Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem Av departement 301 Ekspedisjonssjef 1990