Arne Rettedal

Denne siden viser opplysninger om Arne Rettedal fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Arne Rettedal
NSD id-nummer: 5997
Fødselsår: 1926
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Landsnemnda for autorisasjon av entreprenører Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 1103 Sivilingeniør 1972 1980
1990 Styret for Norges Statsbaner Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder I statsråd 1103 Fylkesordfører 1990
1991 Styret for Norges Statsbaner Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder I statsråd 1103 Fylkesordfører 1990
1992 Styret for Norges Statsbaner Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder I statsråd 1103 Fylkesordfører 1990
1993 Styret for Norges Statsbaner Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder I statsråd 1103 Sivilingeniør 1990
1994 Styret for Norges Statsbaner Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder I statsråd 1103 Sivilingeniør 1990 1994