Erik Lykke

Denne siden viser opplysninger om Erik Lykke fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Erik Lykke
NSD id-nummer: 60
Fødselsår: 1928
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Det interdepartementale polarutvalg Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem Av departement 301 Ekspedisjonssjef
1981 Det interdepartementale polarutvalg Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem Av departement 301 Ekspedisjonssjef
1982 Embetsmannsutvalget for forskning Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem Av departement 301 Ekspedisjonssjef 1982
1983 Det interdepartementale polarutvalg Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem Av andre 301 Ekspedisjonssjef 1979
1983 Havretts- og sjøgrenseutvalget Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Ekspedisjonssjef 1981
1984 Det interdepartementale polarutvalg Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem Av andre 301 Ekspedisjonssjef 1979
1984 Havretts- og sjøgrenseutvalget Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Ekspedisjonssjef 1981
1985 Det interdepartementale polarutvalg Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem Av andre 301 Ekspedisjonssjef 1979
1986 Det interdepartementale polarutvalg Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem Av andre 301 Ekspedisjonssjef 1979