Anders Bjarne Rodal

Denne siden viser opplysninger om Anders Bjarne Rodal fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Anders Bjarne Rodal
NSD id-nummer: 6004
Fødselsår: 1935
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Landsnemnda for autorisasjon av entreprenører Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Anleggssekretær 1980 1980
1983 Landsnemnda for autorisasjon av entreprenører Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Anleggssekretær 1980
1984 Landsnemnda for autorisasjon av entreprenører Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Anleggssekretær 1980 1984
1985 Styret for Direktoratet for brann- og eksplosjonsvern Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Sekretær 1985
1986 Styret for Direktoratet for brann- og eksplosjonsvern Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Sekretær 1985
1987 Styret for Direktoratet for brann- og eksplosjonsvern Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Sekretær 1985
1988 Styret for Direktoratet for brann- og eksplosjonsvern Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Sekretær 1985
1988 Landsnemnda for autorisasjon av entreprenører Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Sekretær 1980 1988
1992 Landsnemnda for autorisasjon av entreprenører Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Sekretær 1980 1992
1994 Rådet for fagopplæring i arbeidslivet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 301 Nestleder 1994
1995 Rådet for fagopplæring i arbeidslivet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 301 Nestleder 1994
1996 Rådet for fagopplæring i arbeidslivet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 301 Nestleder 1994
1997 Rådet for fagopplæring i arbeidslivet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 301 Nestleder 1994