Arne Norheim

Denne siden viser opplysninger om Arne Norheim fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Arne Norheim
NSD id-nummer: 6005
Fødselsår: 1937
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Landsnemnda for autorisasjon av entreprenører Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 1102 Administrerende Direktør 1976 1980
1981 Landsnemnda for autorisasjon av entreprenører Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av instans utenfor departement 1102 Administrerende Direktør
1983 Landsnemnda for autorisasjon av entreprenører Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 1102 Adm. Direktør 1980
1986 Lederopplæringsrådet i Norge Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 1102 Direktør 1986
1987 Lederopplæringsrådet i Norge Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 1102 Direktør 1986
1988 Lederopplæringsrådet i Norge Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 1102 Direktør 1986