Kjell M. Mathiesen

Denne siden viser opplysninger om Kjell M. Mathiesen fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Kjell M. Mathiesen
NSD id-nummer: 6011
Fødselsår: 1925
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Det interdepartementale samarbeidsutvalg for virks Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem Av departement 219 Direktør 1972
1980 Petroleumsprisrådet Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 301 Direktør 1976
1980 Delegasjonen til å føre forhandlinger med Storbritannia vedrørende felles utnyttelse av Statfjord- og Murchison-feltene Delegasjon/Kommisjon Vanlig medlem I statsråd 301 Direktør 1976
1980 Energilovutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 219 Direktør 1980 1980
1981 Rådet for samarbeid med utviklingsland på petroleumssektoren Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem I statsråd 301 Direktør 1981 1981
1981 Det interdepartementale samarbeidsutvalg for virks Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem Av departement 219 Direktør 1972
1981 Petroleumsprisrådet Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 301 Direktør 1976
1981 Rådgivende utvalg for industri- og energisamarbeid Rådgivende organ Vanlig medlem Av instans utenfor departement 219 Direktør 1981 1981
1981 Delegasjonen til å føre forhandlinger med Storbritannia vedrørende felles utnyttelse av Statfjord- og Murchison-feltene Delegasjon/Kommisjon Vanlig medlem I statsråd 301 Direktør 1976
1982 Petroleumsprisrådet Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 301 Direktør 1976 1982
1983 Rådgivende utvalg for industri- og energisamarbeid Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 219 Direktør 1981
1983 Delegasjonen til å føre forhandlinger med Storbritannia vedrørende felles utnyttelse av Statfjord- og Murchison-feltene Delegasjon/Kommisjon Vanlig medlem I statsråd 219 Direktør 1975
1983 Energilovutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 219 Direktør 1980
1984 Rådgivende utvalg for industri- og energisamarbeid Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 219 Direktør 1981
1984 Delegasjonen til å føre forhandlinger med Storbritannia vedrørende felles utnyttelse av Statfjord- og Murchison-feltene Delegasjon/Kommisjon Vanlig medlem I statsråd 219 Direktør 1975
1984 Energilovutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 219 Direktør 1980
1985 Rådgivende utvalg for industri- og energisamarbeid Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 219 Direktør 1981
1985 Delegasjonen til å føre forhandlinger med Storbritannia vedrørende felles utnyttelse av Statfjord- og Murchison-feltene Delegasjon/Kommisjon Vanlig medlem I statsråd 219 Direktør 1975
1985 Energilovutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 219 Direktør 1980
1986 Petroleumsprisrådet Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 219 Direktør 1976 1986
1986 Delegasjonen til å føre forhandlinger med Storbritannia vedrørende felles utnyttelse av Statfjord- og Murchison-feltene Delegasjon/Kommisjon Vanlig medlem I statsråd 219 Direktør 1975
1987 Delegasjonen til å føre forhandlinger med Storbritannia vedrørende felles utnyttelse av Statfjord- og Murchison-feltene Delegasjon/Kommisjon Vanlig medlem I statsråd 219 Direktør 1975
1988 Petroleumsprisrådet Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 219 Direktør 1976 1988
1988 Delegasjonen til å føre forhandlinger med Storbritannia vedrørende felles utnyttelse av Statfjord- og Murchison-feltene Delegasjon/Kommisjon Vanlig medlem I statsråd 219 Direktør 1975
1989 Delegasjonen til å føre forhandlinger med Storbritannia vedrørende felles utnyttelse av Statfjord- og Murchison-feltene Delegasjon/Kommisjon Vanlig medlem I statsråd 219 Direktør 1975
1990 Petroleumsprisrådet Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 219 Direktør 1976 1990
1990 Delegasjonen til å føre forhandlinger med Storbritannia vedrørende felles utnyttelse av Statfjord- og Murchison-feltene Delegasjon/Kommisjon Vanlig medlem I statsråd 219 Direktør 1975
1991 Delegasjonen til å føre forhandlinger med Storbritannia vedrørende felles utnyttelse av Statfjord- og Murchison-feltene Delegasjon/Kommisjon Vanlig medlem I statsråd 219 Direktør 1975
1992 Petroleumsprisrådet Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 219 Direktør 1976 1992
1992 Delegasjonen til å føre forhandlinger med Storbritannia vedrørende felles utnyttelse av Statfjord- og Murchison-feltene Delegasjon/Kommisjon Vanlig medlem I statsråd 219 Direktør 1975