Helge Vindenes

Denne siden viser opplysninger om Helge Vindenes fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Helge Vindenes
NSD id-nummer: 6015
Fødselsår: 1931
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Det interdepartementale samarbeidsutvalg for virks Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem Av departement 301 Ambassadør 1980 1980
1980 Rådgivende utvalg for industri- og energisamarbeid Rådgivende organ Vanlig varamedlem I statsråd 301 Energirådgiver
1981 Rådet for samarbeid med utviklingsland på petroleumssektoren Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig varamedlem I statsråd 301 Ambassadør 1981 1981
1981 Delegasjon til å føre forhandlinger med Sovjetunionen om delelinjen mellom norsk og sovjetisk kontinentalsokkel Delegasjon/Kommisjon Leder I statsråd 301 Spesialrådgiver 1981 1981
1981 Rådgivende utvalg for industri- og energisamarbeid Rådgivende organ Vanlig varamedlem I statsråd 301 Energirådgiver
1981 Rådet for krigsberedskapet på norsk kontinentalsokkel Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem 219 Ambassadør 1981 1981
1983 Rådgivende utvalg for industri- og energisamarbeid Rådgivende organ Vanlig varamedlem I statsråd 301 Ambassadør 1979
1984 Rådgivende utvalg for industri- og energisamarbeid Rådgivende organ Vanlig varamedlem I statsråd 301 Ambassadør 1979
1985 Rådgivende utvalg for industri- og energisamarbeid Rådgivende organ Vanlig varamedlem I statsråd 301 Ambassadør 1979