Jørgen Smith

Denne siden viser opplysninger om Jørgen Smith fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Jørgen Smith
NSD id-nummer: 6025
Fødselsår: 1947
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Meklingsnemnda for arbeidstakeroppfinnelser Andre oppgaver Sekretær, ikke medlem Av departement 301 Underdirektør 1976
1980 Varemerkeutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Sekretær, ikke medlem Av departement 301 Underdirektør 1976
1981 Varemerkeutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Sekretær, ikke medlem Av departement 301 Underdirektør 1976
1983 Varemerkeutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Sekretær, ikke medlem Av departement 301 Underdirektør 1976
1984 Varemerkeutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Sekretær, ikke medlem Av departement 301 Underdirektør 1976
1990 Meklingsnemnda for arbeidstakeroppfinnelser Andre oppgaver Vanlig medlem I statsråd 301 Avdelingsdirekt 1990
1991 Meklingsnemnda for arbeidstakeroppfinnelser Andre oppgaver Vanlig medlem I statsråd 301 Avdelingsdirekt 1990
1992 Meklingsnemnda for arbeidstakeroppfinnelser Andre oppgaver Vanlig medlem I statsråd 301 Avdelingsdirekt 1990
1992 Styret for Statens veiledningskontor for oppfinner Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Avdelingsdirekt 1992
1993 Meklingsnemnda for arbeidstakeroppfinnelser Andre oppgaver Vanlig medlem I statsråd 301 Direktør 1990
1993 Styret for Statens veiledningskontor for oppfinner Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Direktør 1992 1993
1994 Meklingsnemnda for arbeidstakeroppfinnelser Andre oppgaver Vanlig medlem I statsråd 301 Direktør 1990
1995 Meklingsnemnda for arbeidstakeroppfinnelser Andre oppgaver Vanlig medlem I statsråd 301 Direktør 1990