Johan Ludvig Løvald

Denne siden viser opplysninger om Johan Ludvig Løvald fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Johan Ludvig Løvald
NSD id-nummer: 604
Fødselsår: 1943
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Delegasjon til FN's 38. ordinære generalforsamling Delegasjon/Kommisjon Andre tilknyttede personer Av departement 301 Ambassadesekretær 1980 1980
1984 Konsekvensanalyseutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Leder Av departement 301 Byråsjef 1984
1985 Utvalget for rustningskontroll og nedrustning Rådgivende organ Sekretær, ikke medlem I kraft av stilling 301 Byråsjef 1984
1985 Konsekvensanalyseutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Leder Av departement 301 Byråsjef 1984
1986 Utvalget for rustningskontroll og nedrustning Rådgivende organ Sekretær, ikke medlem I kraft av stilling 301 Byråsjef 1984
1996 Koordineringsutvalget for etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjenesten Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem Av andre 301 Ekspedisjonssjef 1994