Edvard Roven

Denne siden viser opplysninger om Edvard Roven fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Edvard Roven
NSD id-nummer: 6043
Fødselsår: 1949
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Det interdepartementale utvalg for Statens innkjøp Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Konsulent
1980 Samarbeidskomiteen for service i tynt befolkede strøk Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem 301 Konsulent 1979
1981 Styret for veiledningskontoret for import fra utviklingsland Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 301 Konsulent 1981 1981
1981 Det interdepartementale utvalg for Statens innkjøp Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Konsulent
1981 Samarbeidskomiteen for service i tynt befolkede strøk Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem 301 Konsulent 1979
1983 Styret for veiledningskontoret for import fra utviklingsland Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 301 Konsulent 1981
1983 Samarbeidskomiteen for service i tynt befolkede strøk Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem Av departement 301 Konsulent 1979
1984 Styret for veiledningskontoret for import fra utviklingsland Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 301 Byråsjef 1981 1984