Kjell G. Skar

Denne siden viser opplysninger om Kjell G. Skar fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Kjell G. Skar
NSD id-nummer: 6045
Fødselsår: 1943
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Det interdepartementale utvalg for Statens innkjøp Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 213 Underdirektør
1980 Teleutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 214 Underdirektør
1980 Budsjettsystemutvalget Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 214 Underdirektør
1981 Det interdepartementale utvalg for Statens innkjøp Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 213 Underdirektør
1981 Teleutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 214 Underdirektør
1981 Budsjettsystemutvalget Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 214 Underdirektør
1982 Budsjettsystemutvalget Rådgivende organ Vanlig varamedlem I statsråd 214 Underdirektør
1983 Televerkutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 214 Underdirektør 1983
1984 Koordineringsrådet for sivilt beredskap Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem I kraft av stilling 214 Ekspedisjonssjef 1984
1984 Televerkutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 214 Ekspedisjonssjef 1983
1985 Koordineringsrådet for sivilt beredskap Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem Av departement 214 Ekspedisjonssjef 1984 1985