Trygve Slettemoen

Denne siden viser opplysninger om Trygve Slettemoen fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Trygve Slettemoen
NSD id-nummer: 6046
Fødselsår: 1926
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Bransjerådet for treforedlingsindustrien Rådgivende organ Sekretær, ikke medlem Av departement 219 Byråsjef 1963
1980 Bransjerådet for skogbruket Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 219 Byråsjef 1974 1980
1981 Bransjerådet for treforedlingsindustrien Rådgivende organ Sekretær, ikke medlem Av departement 219 Byråsjef 1963
1981 Bransjerådet for skogbruket Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 219 Byråsjef 1981 1981
1983 Bransjerådet for treforedlingsindustrien Rådgivende organ Sekretær, ikke medlem Av departement 219 Byråsjef 1963 1983