Rudolf Lindboe

Denne siden viser opplysninger om Rudolf Lindboe fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Rudolf Lindboe
NSD id-nummer: 6053
Fødselsår: 1916
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Styret for Industrifondet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Direktør 1979
1980 Industripolitisk forum Rådgivende organ Vanlig varamedlem I statsråd 602 Direktør 1975
1981 Styret for Direktoratet for utviklingshjelp (NORAD) Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Direktør 1981 1981
1981 Styret for Industrifondet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Direktør 1979
1983 Styret for Direktoratet for utviklingshjelp (NORAD) Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Adm. Direktør 1981
1984 Rådet for norsk utviklingshjelp Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Direktør 1984
1985 Rådet for norsk utviklingshjelp Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Direktør 1984
1986 Rådet for norsk utviklingshjelp Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Direktør 1984
1987 Rådet for norsk utviklingshjelp Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Direktør 1984 1987