Benedicte Berg Schilbred

Denne siden viser opplysninger om Benedicte Berg Schilbred fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Benedicte Berg Schilbred
NSD id-nummer: 6055
Fødselsår: 1946
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Styret for Industrifondet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 1902 Administrasjonssjef 1979
1981 Styret for Industrifondet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 1902 Administrasjonssjef 1979
1983 Styret i Den norske stats oljeselskap a.s Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 1902 Administrasjonssj 1982
1984 Styret i Den norske stats oljeselskap a.s Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 1902 Adm. Direktør 1982 1984
1984 Bransjerådet for sildolje- og sildemelindustrien Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 1902 Adm. Direktør 1984
1985 Bransjerådet for sildolje- og sildemelindustrien Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 1902 Adm. Direktør 1984
1986 Bransjerådet for sildolje- og sildemelindustrien Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 1902 Adm. Direktør 1984
1995 Utvalget som skal utrede næringspolitikken Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 1902 Arbeidende Styr 1995
1996 Utvalget som skal utrede næringspolitikken Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 1902 Arbeidende Styr 1995