Arne Scheistrøen

Denne siden viser opplysninger om Arne Scheistrøen fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Arne Scheistrøen
NSD id-nummer: 6066
Fødselsår: 1921
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Bransjerådet for treforedlingsindustrien Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Byråsjef 1971 1981
1980 Norges landbruksvitenskapelige forskningsråd Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Byråsjef
1980 Rådet for Rasjonaliseringsfondet for skogbruket Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem 301 Byråsjef
1980 Arbeidskraftutvalget for skogbruket Rådgivende organ Vanlig varamedlem 301 Byråsjef
1981 Bransjerådet for treforedlingsindustrien Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Byråsjef 1971 1981
1981 Norges landbruksvitenskapelige forskningsråd Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Byråsjef
1981 Rådet for Rasjonaliseringsfondet for skogbruket Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 301 Byråsjef 1981 1981
1981 Arbeidskraftutvalget for skogbruket Rådgivende organ Vanlig varamedlem 301 Byråsjef
1982 Styret for Skogtiltaksfondet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Byråsjef 1982 1982
1982 Arbeidskraftutvalget for skogbruket Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Byråsjef 1973 1982
1983 Bransjerådet for treforedlingsindustrien Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Byråsjef 1971 1983
1984 Det rådgivende utvalg for skogindustrielle utbyggingstiltak (Skogindustriutvalget) Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Byråsjef 1984
1984 Norges landbruksvitenskapelige forskningsråd Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Byråsjef 1979 1985
1984 Styret for Skogtiltaksfondet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Byråsjef 1982
1985 Det rådgivende utvalg for skogindustrielle utbyggingstiltak (Skogindustriutvalget) Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Byråsjef 1984
1985 Norges landbruksvitenskapelige forskningsråd Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Byråsjef 1979 1985
1985 Styret for Skogtiltaksfondet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Byråsjef 1982 1985
1986 Det rådgivende utvalg for skogindustrielle utbyggingstiltak (Skogindustriutvalget) Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Byråsjef 1984
1987 Det rådgivende utvalg for skogindustrielle utbyggingstiltak (Skogindustriutvalget) Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Byråsjef 1984
1988 Styret for Skogtiltaksfondet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Rådgiver 1982 1988