Mette Ravn

Denne siden viser opplysninger om Mette Ravn fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Mette Ravn
NSD id-nummer: 607
Fødselsår: 1943
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Delegasjon til FN's 38. ordinære generalforsamling Delegasjon/Kommisjon Andre tilknyttede personer Av departement 301 Attache 1980 1980
1981 Delegasjon til 10.sesjon av FNs konferanse om havets folkerett Delegasjon/Kommisjon Vanlig medlem Av departement 301 Ambassadesekretær 1981 1981
1987 Aspirantnemnda for utenrikstjenesten Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 219 Førstekonsulent 1987
1987 Den norske ILO-komite Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig varamedlem Av departement 219 Førstekonsulent 1987
1988 Aspirantnemnda for utenrikstjenesten Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 219 Førstekonsulent 1987
1988 Norsk komite for FNs kulturtiår Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 219 Førstekonsulent 1988
1988 Den norske ILO-komite Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig varamedlem Av departement 219 Førstekonsulent 1987
1989 Den norske nasjonalkommisjonen for UNESCO Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Andre tilknyttede personer Av departement 219 Byråsjef (Fung. 1989
1989 Norsk komite for FNs kulturtiår Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 219 Byråsjef (Fung. 1988
1989 Den norske ILO-komite Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem Av departement 219 Byråsjef (Fung. 1987
1990 Den norske nasjonalkommisjonen for UNESCO Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Andre tilknyttede personer Av departement 219 Byråsjef (Fung. 1989
1990 Norsk komite for FNs kulturtiår Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 219 Byråsjef (Fung. 1988
1990 Den norske ILO-komite Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig varamedlem Av departement 219 Byråsjef (Fung. 1987
1991 Den norske nasjonalkommisjonen for UNESCO Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Andre tilknyttede personer Av departement 219 Byråsjef 1989
1991 Norsk komite for FNs kulturtiår Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 219 Byråsjef 1988
1991 Den norske ILO-komite Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig varamedlem Av departement 219 Byråsjef 1987
1992 Den norske nasjonalkommisjonen for UNESCO Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Andre tilknyttede personer Av departement 219 Byråsjef 1989
1992 Den norske ILO-komite Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig varamedlem Av departement 219 Byråsjef 1987