Pål Tore Berg

Denne siden viser opplysninger om Pål Tore Berg fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Pål Tore Berg
NSD id-nummer: 6117
Fødselsår: 1949
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1981 Norges Eksportråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 0 Byråsjef 1981 1981
1981 Rådet for industriøkonomisk institutt Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 231 Byråsjef 1981 1981
1983 Norges Eksportråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 231 Byråsjef 1981
1984 Norges Eksportråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 231 Byråsjef 1981
1984 Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Forskningsråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 231 Byråsjef 1984
1985 Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Forskningsråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 231 Byråsjef 1984
1986 Utvalg til å utrede Luftfartsverkets hovedoppgaver Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 231 Underdirektør 1986
1987 Utvalg til å utrede Luftfartsverkets hovedoppgaver Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 231 Underdirektør 1986
1987 Jagerflyplassutvalget Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 231 Underdirektør 1987
1988 Utvalg til å utrede Luftfartsverkets hovedoppgaver Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 231 Underdirektør 1986
1988 Jagerflyplassutvalget Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 231 Underdirektør 1987